Inovativni in trajnostni pristopi za tehnološko opolnomočenje
Opis vsebine projekta

Tehnološko usmerjena izobraževanja oz. resursi na splošno so in bodo ključni pri opolnomočenju sodobne družbe in posameznikov v njej. S projektom želimo prispevati k t. i. izobraževanju za trajnostni razvoj, kar pomeni, da bomo analizirali in povezovali tehnološke pristope ter ključna trajnostna vprašanja, predvsem z namenom poučevanja oz. učenja na projekt vključenih študentov in drugih deležnikov, ki bodo lahko prosto dostopali do projektnih rezultatov. Izvedba projekta je planirana v 4-ih sklopih, osredotočali bi se na cilje ZN glede kakovostnega (neformalnega) kakovostnega izobraževanja in inovacij, v smislu promocije in ustrezne razlage/uporabe sodobnih tehnologij (»technology toolkit«).

Predstavitev projekta in izvedbe

Spoznavanje ekipe, izdelava in predstavitev terminskega načrta ter razdelitev nalog. Splošna seznanitev z namenom in cilji. Spoznavanje z aktivnostmi in z osnovnimi projektnimi termini, kot npr. tehnološki razvoj, digitalna pismenost, tehnologija in tehnika ipd.

Preučevanje obstoječih praks

Analiza stanja na področju pomanjkanja pristopov za poglobljeno razumevanje tehnologije. Pridobivanje znanja na področju (tehnološkega) mentorstva oz. povratnega mentorstva. Raziskovali bomo t. i. »peer-to-peer« oz. učenje drug z drugim in drug od drugega, saj je to v digitalnem prostoru veliko lažje izvedljivo (tradicionalna izobraževanja, kot so npr. tečaji in spletni tečaji, konference) so večinoma težje dostopni in dragi. Osredotočili se bomo tudi na ponudbo e-tečajev (Moje znanje, Coursera, MOOC), pregledani in ovrednoteni bodo tudi ostali viri (e-knjige, priročniki, t. i. »podcasting«).

Vzpostavitev uporabniku prilagojene baze reusrsov

Izdelava konceptualnega modela projektne baze resursov (»technology toolkit«), s katero želimo usmeriti uporabnike k smiselnim, njim prilagojenim oz. koristnim vsebinam. Vzpostavili bomo platformo z bazo resursov, ki bo predstavljala vmesnik oz. usmeritev za efektivnejši dostop (na spletu) ponujenih podatkov in posledično pot do bolj poglobljenega razumevanja vsebin; namreč dandanes je v poplavi informacij otežkočeno ločevanje relevantnost posameznih informacij.

Objava vsebin in testiranje

Pregled in objava nabora vsebin definiranih v 2. sklopu projektnih aktivnosti. Testiranje delovanja in odprava napak. Priprava grafične podobe, definiranje različnih vizualnih elementov. Priprava (krajšega) vodnika oz. brošure za usmeritev uporabnika k ustrezni uporabi baze in prevod ključnih vsebin v angleški jezik

Te zanima več? klikni na gumb spodaj in preberi članek.

Članek

  • Doc. dr. Lan Umek, Fakulteta za upravo

  • Doc. dr. Aljaž Zalar, Fakulteta za računalništvo in informatiko

  • Tamara Kotur, Upravljanje javnega sektorja 1. stopnja
  • Nina Rems, Upravljanje javnega sektorja 1. stopnja
  • Karolina Ćućić, Upravljanje javnega sektorja 1. stopnja
  • Klemen Jerman, Upravna infoormatika 1. stopnja
  • Darja Remc, Dizajn 2. stopnja

  • Klub Litijskih in Šmarskih študentov (KLIŠE)